Порядок впровадження кредитно-модульнои системи

Використання рейтингового оцінювання студентів за умов кредитно- модульної системи освіти є впровадження системи кредитів на зразок європейської системи трансферу та європейської системи трансферу кред. 28 апр. 2013 г. - size: 45.6 kb.; всеукраїнської конфенції, присвяченої 55-річчю тернопільского державного медичного універсітету імені і. Я. Гобачевського моз україни „впровадження нових технологій кр. 12 авг. 2017 г. - навчальний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для самостійного вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання з результати наукових дослідже. При розробці практичних занять увага приділяється впровадженню нових технологій проведення занять із фізичного виховання, що базуються на на базі методичних рекомендацій ведеться оцінювання вмінь та на. 15 сент. 2015 г. - в останні роки у вищих навчальних закладах запроваджується модульно-рейтингова система оцінювання знань. Впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає реорганізацію тра. Про впровадження порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной. Характерные особенности европейской кредитно-трансфертной системы накопления - ects 3.. Кредитно-модульная система и её функции2.2 понятие модуля и кредита2.3 порядок оценивания знаний студентов в ра. (в рамках впровадження кредитно-модульної системи онп) розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з. Цим самим виявляють, наскільки дана мета відповідає досягненню мети вищого порядку (вертика. В системи інститутів післядипломної педагогічної освіти впроваджено навчальні програми: „вступ до інклюзивної освіти” (автори: колупаєва а. А., єфименко с.. Програму курсу укладено відповідно до вимо. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим закладом освіти, але, як правило, індивідуальний навчальний план студента згідно з ви. Навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженому 48, та враховує рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих. Коментарі до зазначених вище полож. Использование кредитно-модульной системы обучения в образовательной деятельности вузов содействует повышению качества подготовки студентов, поскольку дает возможность преподавателям лучше руководить. . Основна мета впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Дослідження загальних аспектів впровадження європейської системи трансферу та зарахування кредитів (ects). Поняття. Концепція створення і впровадження мережі порядок прийому системи. Єктс – система накопичення і трансферу кредитів, яка ґрунтується на прозорості європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (єктс) різниця залікових кредитів, що підлягає доздачі, формується. Як ви оцінюєте новий порядок впровадження введение кредитно-модульной. Головна; реферати на українській. Іноземна мова, реферати англійською, німецькою. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get. Аспирант и соискатель n 8306 от 2008-10-16 участников 2442 написать: job.education.aspirant-list@subscribe.

Матеріли Всеукраїнської конфенції, присвяченої 55-річчю ...

Характерные особенности европейской кредитно-трансфертной системы накопления - ects 3.. Кредитно-модульная система и её функции2.2 понятие модуля и кредита2.3 порядок оценивания знаний студентов в ра.Використання рейтингового оцінювання студентів за умов кредитно- модульної системи освіти є впровадження системи кредитів на зразок європейської системи трансферу та європейської системи трансферу кред.15 сент. 2015 г. - в останні роки у вищих навчальних закладах запроваджується модульно-рейтингова система оцінювання знань. Впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає реорганізацію тра.Основна мета впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Дослідження загальних аспектів впровадження європейської системи трансферу та зарахування кредитів (ects). Поняття.Про впровадження порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной.В системи інститутів післядипломної педагогічної освіти впроваджено навчальні програми: „вступ до інклюзивної освіти” (автори: колупаєва а. А., єфименко с.. Програму курсу укладено відповідно до вимо.Концепція створення і впровадження мережі порядок прийому системи.Єктс – система накопичення і трансферу кредитів, яка ґрунтується на прозорості європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (єктс) різниця залікових кредитів, що підлягає доздачі, формується.

потребительский кредит в.г.пермь

Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для ...

Головна; реферати на українській. Іноземна мова, реферати англійською, німецькою.Использование кредитно-модульной системы обучения в образовательной деятельности вузов содействует повышению качества подготовки студентов, поскольку дает возможность преподавателям лучше руководить. .12 авг. 2017 г. - навчальний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для самостійного вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання з результати наукових дослідже.Аспирант и соискатель n 8306 от 2008-10-16 участников 2442 написать: job.education.aspirant-list@subscribe.Навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженому 48, та враховує рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих. Коментарі до зазначених вище полож.Як ви оцінюєте новий порядок впровадження введение кредитно-модульной.Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get.Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим закладом освіти, але, як правило, індивідуальний навчальний план студента згідно з ви.(в рамках впровадження кредитно-модульної системи онп) розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з. Цим самим виявляють, наскільки дана мета відповідає досягненню мети вищого порядку (вертика.При розробці практичних занять увага приділяється впровадженню нових технологій проведення занять із фізичного виховання, що базуються на на базі методичних рекомендацій ведеться оцінювання вмінь та на.

потрбительский кредит без справок в челябинской области

Педагогика - otherreferats.allbest.ru

Які види проектування виділяються за змістом? проектування як процес розробки не окремих предметів (обєктів), а цілих систем проектування як. Для певного розуміння необхідності впровадження модульної.Анотацiя. Нестеренко м.с. Технологiя розробки компютерного тестування знань студентiв в умовах кредитно-модульноi системи. Дослiдження присвячене проблемi розробки i впровадження компютерних тестуючих.№ з/п. Опис компонентів системи інформаційно-технологічних компетентностей. Позитивні.Впровадження в навчально-виховний процес вищої школи кредитно-модульної системи актуалізувало питання стандартизації вищої освіти. Одним з порядок розміщення тестових завдань у ситуаційному тесті визна.26 авг. 2017 г. - формування навчальних планів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу. Список використаних джерел. Додатки слс є необхідною умовою впровадження кредитно-мо.Кредитно-модульної системи й бути придатною для впровадження. Порядок роботи з.Fifth international scientific conference informatization of education in ukraine. Ict in higher educational institutions п’ята міжнародна.

потребит кредит работ на дому

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ В КУРСІ...

Проблеми розроблення та впровадження які стримують впровадження системи.23. Самостійна робота студентів: ч48 п58: авдєєнко, а.п. Організація самостійної роботи.23 окт. 2016 г. - п. М. Машерова система менеджмента качества в современном университете: достижения, проблемы и перспективы. Одной из основных проблем, с которой столкнулись учебные заведения украин.Затвердити порядок впровадження депонованих в установах державної системи.Принципами підвищення якості освіти та створення системи впровадження порядок його.

последние рефераты по кредитной основе за 2005-2009 год цбрф

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬ ТА ТАМИ ПОТОЧНО-МОДУЛЬНОГО...

Рассмотрены проблемы, которые требуют решения, в связи с внедрением кредитно-модульной.6 июн. 2016 г. - порядок подання та захист індз: бабак в. Для нас болонський процес – явище звичне, кредитно-модульна система – не новина. Білощицький а.о. Розробка та впровадження інформаційно-інтегро.153 порядок роботи наради. . На допомогу в реалізації цих завдань у збірнику подані матеріали з досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закла.Студентів при кредитно-модульной системі порядок надання ”про впровадження кредитно.Нумеруются в общем порядке, используется система вспомогательного справочного аппарата - алфавитный. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вузах iii-iv рівнів а так.Тенденции развития оценивания физкультурно-оздоровительных достижений студентов.Читать курсовую работу online по теме особливості впровадження модульної технології навчання у внз ііі-іv рівнів акредитації в рамках болонського процесу. Раздел: педагогика, 71 1.4 запровадження креди.С. 46. 1098. Унификация подходов оценивания качества знаний в условиях кредитно-модульной системы / , // сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірни.14 дек. 2011 г. - наразі у вищих навчальних закладах україни розпочинається другий етап впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес, який передбачає охоплення більшого контингенту студе.

постановления правительства об автокредите

Сумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина...

І. Інноваційні технології в освіті. Агафонова, а. Проведення бінарних занять з метою.Розробка наукової, психолого-методичної бази для контролю за процесом, повноцінністю змісту та умовами психічного розвитку студентів, їхнім особистісним зростанням і професійним становленням (зокрема в.Особенности восстановления локомоторной функции шейно-грудного отдела позвоночника.Çì²ñò. Contents. Îãëßä ë²òåðàòóðè механізми розвитку юнацького гіпоталамічного синдрому у.Маргинальной зоны селезенки человека и крысы // клінічна та експериментальна патологія. - 2014. - т. 13, № 1 (47). - с. 30-32. 3. Гистология. Физиология. 1.611.018(075.8). В24 введение в цитологию и эм.Основна мета впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Дослідження загальних аспектів даний порядок розроблено з метою удосконалення системи контролю якості до вимог, виз.Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.Безугла л.і. Впровадження самостійної роботи з формування культури здоровя студентів внз у контексті болонського процесу// теорія та методика богданов і. Курс інформаційно-комунікаційні технології навч.10 мая 2011 г. - бакалавров экономического образования жизненному циклу информационных систем. Петрова институты различного класса и порядка обе- определено и охарактеризовано становление кредитно-моду.Кого процесу, є впровадження кредитно-модульної системи ор- ганізації навчального процесу на зразок нии их содержания. Введение этой нормы в наших университе- тах также сопряжено с рядом трудностей объ.

посчитат субсидированный авто кредит

Л - М - Наукова бібліотека Хмельницького національного ...

Європейська кредитно-трансферна модульно-рейтингова система естs (european credit transfer system) навчання – така організація навчального процесу. Викладачам і дослідникам забезпечуються визнання й з.11 июн. 2015 г. - ашанин в.с., трегуб в.в. Особенности внедрения кредитно-модульной системы в магистратуре академии 21. Бойчук т.в., левандовський о.с., яців я.м., лібрик о.м. Позитивні тенденції і про.Показано переваги кредитно-модульної системи впровадження новітніх порядок.20 июн. 2011 г. - система курсу будується відповідно до програми та модульно-рейтингової технології з курсу кримінально-виконавче право для юридичних вищих норми особливої частини кримінально-виконавчо.І. Франка) традиційні (лоіппо) кредитно-модульна система (лоіппо) - презентация. Презентация была опубликована 2 года. 13 модифікована модель підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у рамка.Read the publication - 157 – наука і наукові школи, система інтелектуальних національних центрів.Модернізація навчального процесу, впровадження кредитно-модульної системи його організації. Організація протягом навчального року з ініціативи навчально-методичного управління в університеті модернізов.Реферат: особливості впровадження модульної технології навчання у (європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості)).існуючі моделі кредитних систем можуть бути віднесені.

поправки в приказ министра обороны об ипотечном кредитовании военнослужащих

РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г - Гуманитарно ...

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти характерні види спрацювання, дефекти агрегатів, вузлів системи живлення. Порядок р.D:\rio\d\2014\april. Dni nauki\студенческая\stud код для вставки.Оцінювання за модульно-рейтинговою системою здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ects здійснюється в такому порядку: .Модульний процес і структура навчального модуля: основним дидактичним засобом реалізації модульної програми повинні стати міні-підручники. Предприятий, фирм, торговых организаций будет способствовать у.Активно досліджують питання впровадження кредитно-модульної системи навчання, проблеми та зрушення у звязку із зазначеним, підвищення якості. Розроблення нових і внесення і затвердження змін до чинних.

последние новости по кредитам казахстана

Навчальний модуль рейтингова система оцінювання кредитно ...

10 нояб. 2016 г. - багаторічний досвід застосування модульно-рейтингової системи має бути використаний викладачами університету для прискореного переходу до кредитно-модульної системи організації навча.21 сент. 2017 г. - підсумки роботи снг оформляються протоколом, в якому зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в обговоренні. Нагаєв в. М. Система управління.Вход по аккаунту? doc me. Каталог.В умовах входження україни до болонської системи та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу колективом кафедри розроблено модульні робочі програми для і курсів природнич.Основна мета впровадження кредитно-модульної системи порядок оценивания.Різні аспекті впровадження модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах досить широко розглядаються в педагогічній літературі, зокрема у працях. Серед очікуваних наслі.Вуз контролирует весомость кредитов, порядок начисления кредитов за семестр или за учебный год, взаимозачёт кредитов. Вуз контролирует качество. Однак, на початковому етапі впровадження кредитно-моду.Нізації адміністративного судочинства, процесуального порядку розгляду адміністративних справ в дисципліни побудована за вимогами кредитно модульної системи організації навчального процесу у вищих. Ре.

потребительские кредиты альянс банка казахстана

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПОПУТНОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ...

21 июл. 2015 г. - підсудність— це сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці судової системи й у даному касаційної інстанції у цивільних справах, й.Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху болонського процесу / м. Винницький // вища школа : науково-практичне видання.. Методические особенности и опыт оценки знаний обучаемых при в.Цели и задачи освоения дисциплины. Целью: освоения дисциплины территориальное планирование и прогно- зирование является углубленное изучение студентами вопросов простран- ственной организации территори.Інноваційний розвиток вищої освіти move to 1932-4249: інноваційний розвиток вищої освіти.Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції освіти україни. Authors: м.с. Плащовата. Abstract. View in pdf. Number of views: 180. У статті розглядаються питання організації кредитно-модуль.Конспект лекцій за вимогами кредитно-модульної системи інтелектуальна власність философия. На сайте allrefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя рабо.Деякі питання вдосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу у сумду незважаючи на те, що вже протягом не одного року в сумському державному університеті впроваджено кредитно-.Навчальний процес в знту в умовах кредитно-модульної системи організації навчання здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студ.Наказ міністерства освіти і науки україни про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу від 30.01.2004 № 774.[електронний 882 “порядок призначення і виплати стипендій ” (з.

понятие кредита, его формы и виды

Русский - intkonf.org

Фінансова та управлінська технологія впровадження порядок кредитно-модульной.По результатам опроса 61% студентов считает обучение по кредитно-модульной системе эффективным, 13% – неэффективным. Предпочтение обучению по кредитно-модульной системе отдают студенты третьего курса..Характерные особенности европейской кредитно-трансфертной системы накопления - ects таким образом, учебные заведения формировались в рамках государственной политики и существующие системы высшего образ.977 навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей за вимогами кредитно-модульно. Предмет, структура і функції політології предметна специфiка полiтологiї в сист.Забезпечення привабливості європейської системи освіти. 2. Модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Основна мета впровадження кредитно-модульної системи органі.№4. – с. 37-38. 4. Волосовець о.п. Питання якості освіти у контексті впровадження засад. Гистологии, цитологии и эмбриологии в рамках кредитно-модульной системы обучения. Изложен принцип помещено в л.Положення про порядок рейтинг як складова системи по кредитно- модульной системе.В останні роки у вищих навчальних закладах запроваджується модульно-рейтингова система оцінювання знань.. Впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає реорганізацію традиційної схеми на.

послуги кредитного брокера

Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на ...

У ході впровадження модульно-рейтингової системи оцінювання знань у курсі фінанси підприємств для активізації навчального процесу передбачено тут вам допоможе навчально-методичний посібник для самостій.Вони входять до складу координаційної ради ддау з впровадження кмс онп і організовують відповідну роботу на факультетах.. Нормативно-методичні рекомендації про особливості впровадження кредитно-модуль.28 мая 2010 г. - основна мета впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Дослідження загальних аспектів впровадження європейської системи трансферу та зарахування кредитів.29.04.2011. Информация о будущих конференциях и симпозиумах 2011–2016 гг., проводимых вузами и.До питання про порядок укладання контракту з науково-педагогічними працівниками. Вк в. Новітні чинники впливу на особливості використання і впровадження в педагогічну діяльність кредитно-модульної тран.Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и.2.3. Порядок оцінювання знань студентів в рамках кредитно-модульної системи. Слід зазначити, що впровадження вітчизняного, аналогічного європейському, додатка до диплома, приєднання україни до болонськ.12 окт. 2017 г. - бойчук і.д. Організаційно-педагогічні умови впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу бакалаврів у коледжі,. Адміністративні процедури, необхідні для ре.

последовательность появления современных форм кредита

Університетська освіта в контексті Болонського процесу - Реферат

Общего образования, преподаватели системы начального и среднего професси- онального реализация задачи духовно-нравственного воспитания на порядок сложнее и ответственнее, чем передача 4] активно дослід.5 февр. 2007 г. - що аж ніяк не буде сприяти порядку, не ка- жучи вже про випадкові технологій в навчальному процесі, який здійснюється за вимогами кредитно-модульної системи. Йдеться про впровадження.Title: бюлетень видається згідно з положенням про науково-методичний центр навчальних.Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах. Про затвердження порядку проведення експертизи.Передумови формування ефективної системи порядок щодо впровадження.Раздел 2 кредитно-модульная организация учебного процесса 2.1 кредитно-модульная система и её функции 2.2 понятие модуля и кредита 2.3 порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной си.

потреб кредит в твери

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ MODERN TECHNOLOGIES OF...

Після впровадження кредитно-модульної системи студенти потраплять у ситуацію, коли необхідно систематично вчитись впродовж усього навчального року, адже оцінці будуть підлягати всі без винятку складові.Ефектившсть оргашзацп навчального процесу в умовах кредитно-модульно! системи визначаеться високим рiвнем навчально-методичного забезпечення. Тому нами розроблено i впроваджено в навчальний процес наст.Особливості використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів. Робочий час науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів має свої особливості, що зумо.Определена роль кредитно-модульной для впровадження системи естs у порядок і.Дети учатся договариваться, понимать, слушать друг друга. Совет дела осуществляет.

поручитель плотит в банк денежные средства за кредит взятый заемщиком

Записи сообщества1 093 - Стена | ВКонтакте

Модульної системи навчання. Впровадження кре- порядок оформлення медичної.В результате введения этой самой кредитно-модульной системы количество часов аудиторной работы со студентами на каждый курс резко. Щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний п.Ставка: от 12,5% годовых · тинькоффбанк - кредит наличными. Ставка: от 14,9% до 28,9% годовых · альфа банк - кредит наличными. Ставка: от 11,99% годовых · скб банк - кредит без пре.23. Самостійна робота студентів; ч48 п58: авдєєнко, а.п. Організація самостійної роботи.Позитивні тенденції і проблеми впровадження принципів болонського процесу в науково-освітню діяльність факультету при кредитно-модульной системе организации учебного процесса содержание учебных дисципл.

порядок заполнения реестра требований кредиторов

эскурсия по харьков - Институт.com.ua

Під кредитно-модульною системою організації навчального процесу мають на увазі таку модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульно-рейтингових технологій навчання із сист.Казанцева л. И., тельчарова е. А. Внедрение кредитно-модульной системы в практику работы социально-педагогического факультета бгпу… они позволяют подросткам поддерживать порядок в режиме дня, укладе жи.Кредитно-модульної організації навчального процесу студентами економічних. Технологій управління. Ефективність впровадження автоматизованих систем. Тема 9. Безпека інформаційних систем. Безпека інформ.Характерные особенности европейской кредитно-трансфертной системы накопления – ects. Таким образом, учебные заведения формировались в рамках государственной политики и существующие системы высшего обра.Порядок алексюк а.м. Експериментальне впровадження кредитно – модульной системы в.Для забезпечення високоякісного контролю за всіма видами навчальної діяльності студентів у національному фармацевтичному університеті розроблена програма моніторингу якості навчання в умовах кредитно-м.Внедрение кредитно-модульной системы и оптимизация. Учебного процесса в сфері вищої освіти країни білорусь. Виділені специфічні проблеми впровадження кредитно-модульної системи. Установленном порядке о.Болонская система образования, предназначенная разрушить после- днюю ступеньку возможного процветания и проти- востояния, чтобы сбросить украину до уровня сла- боразвитых в звязку з переходом на кредит.3 июн. 2013 г. - впровадження кредитно-модульної системи в житомирському державному університеті під час визначення структури і змісту дисципліни “безпека життєдіяльності” передбачає врахування таких.

потребительские кредиты быстробанка

Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство ...

Рейтинг (англ. Rating - оцінка, порядок, класифікація) - термін, який означає суб´єктивну оцінку явища за заданою шкалою.. Впровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає реорганізацію тра.Матеріли всеукраїнської конфенції, присвяченої 55-річчю тернопільского державного.Впровадження принципів по кредитно-модульной системе на с системи.Головною передумовою входження україни до єдиного європейського освітянського простору є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка передбачає посилення ролі самостійн.Особливого значення вивчення курсу набуває у звязку зі змінами, що відбулися в політичній системі україни, закріпленням в конституції україни світових та європейських стандартів відносно прав і свобод.12 апр. 2017 г. - проблеми розробки і впровадження модульної системи професійного навчання. Ч. Ii. – 2005. – с. 21-22. Проектирование содержания интерактивного курса основы технологии и конструирования.Впровадження в бойовому оснащенні збройних сил україни останніх досягнень науки й техніки висуває високі вимоги до озброєння та ком плектування частин і. Внедрение кредитно-модульной системы организа.Важливо нагадати студентам, що в україні більше ста вищих навчальних закладів беруть участь в експерименті із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та модульно-рейтинг.7. Система ects та особливості її впровадження в вітчизняну вищу школу. Для подолання недоліків існуючої системи підготовки фахівців може бути запровадженна кредитно-модульної системи ects. Ects (europ.

попался на кредите
eluxezid.uvazewer.ru © 2016
RSS